Jeseň v lese

Športovo-turistickú vychádzku do blízkeho lesa sme zamerali na spoznávanie krás jesenného prírodného prostredia. Rozlišovanie stromov, kríkov charakteristických znakov jesene, ale aj význam lesa pre človeka v reálnom prostredí poskytol deťom priestor na prežitie zaujímavých chvíľ a uvedomenie si jedinečnosti a krásy, ktorú poskytuje jesenný les.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár