Beh ulicami Krompách

Vysoká účasť súťažiacich na 50-tom ročníku Behu ulicami Krompách znamenala veľkú konkurenciu aj pre najmenších účastníkov, ktorí súťažili v kategórii „predškolský vek“. Našu MŠ reprezentovali za triedu „Malých myšiek“:  Marek Adamis, Taherka Gmucová, Ronko Kubovčík, Lucka Mračnová a Lukáško Štec. Triedu „Múdrych sov“ reprezentovali: Sárka Bonková, Matejko Jendrichovský a Matejko Mračna. Aj napriek tomu, že do našej kategórie boli zaradené aj žiačky 1.triedy ZŠ, ktoré boli narodené v r. 2009, naša Sárka obsadila 1 .miesto. Za krásne umiestnenie jej všetci úprimne blahoželáme. Samozrejme, blahoželanie patrí aj všetkým zúčastneným za reprezentáciu MŠ a poďakovanie patrí aj ich rodičom, že obetovali svoj čas a prišli s deťmi v čase svojho voľna podporiť myšlienku športu.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár