Plody jesene

Príchod jesene charakterizuje nie len zmena počasia, ale aj farebnosť a bohatstvo darov prírody. Zber ovocia a zeleniny ponúka mnoho možností na rozvoj kreativity a tvorivosti detí, preto sme využili túto možnosť a v spolupráci s rodinou sme s deťmi zorganizovali „Dni ovocia a zeleniny“. Deti sa naučili nie len rozoznávať kategórie, ale zároveň jednotlivé druhy ovocia a zeleniny spoznávali prostredníctvom zmyslových vnemov, a to tak zrakom, chuťou, hmatom ako aj vôňou. O tom, aké sú naše deti kreatívne, ako vedia spojiť krásu s úžitkom, vás presvedčia vo svojich výtvoroch, ktoré vytvorili s pomocou pani učiteliek. Ich diela,  kým vydržia svieže, budú vystavené v priestoroch MŠ.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár