Najdrahším starkým

Tak ako je jeseň najkrajším obdobím roka, pretože ponúka množstvo plodov, tak jeseň života je krásna a bohatá na množstvo skúseností, lásky a trpezlivosti, ktorú naši starkí prejavujú svojim vnúčatám. Spevom, tancom a krátkymi dramatizáciami prejavili deti svojim starkým úctu, vďačnosť a  lásku, za pozornosť, lásku a starostlivosť, ktorú im neustále venujú. Odmenou im bol potlesk a hrdosť v očiach deduškov a babičiek nad šikovnosťou svojich vnúčat. Spoločne odchádzali z materskej školy s úsmevom a v družnom rozhovore.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár