Zdravie, šťastie, vinšujeme Vám…

„Zdravie, šťastie, pokoj  svätý, vinšujeme Vám…“ ozývalo sa v priestoroch MŠ. Na vystúpenie na vianočnú besiedku  sa deti poctivo pripravovali celý mesiac a ich námaha veru nevyšla nazmar. Krásne dramatizácie, piesne, verše, vinšovačky a  ľudové pásmo rodičia ocenili poriadnym potleskom. Na záver spoločná pieseň „Tichá noc“ a potom už len malé pohostenie s koláčikmi, ktoré pripravili rodičia deťom, ale aj deti rodičom. Za ich usilovnosť a poslušnosť boli pod stromčekom odmenené novými hračkami.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár