Zimná olympiáda

Aj napriek tomu, že pani Zima k nám veľmi štedrá nebola, zahájili sme „Zimnú olympiádu“ ako sa patrí –  štátnou hymnou a zapálením „olympijského ohňa“. Formou prezentácie sa deti zoznámili s významom pojmov, symbolov  a športov v olympijských hrách. Najprv „na sucho“ – v triede, si vyskúšali hokej a lyžovanie a už nič nebránilo tomu, aby sme aj prakticky využili, čo sme sa naučili. Aj keď snehu nebolo veľa, využili sme každú možnosť na to, aby si deti užili zimné radovánky ako sa patrí.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár