Zápis detí do 1.ročníka

Dnes ráno prichádzali predškoláci do MŠ plný očakávania a napätia, veď ich popoludní čakal slávnostný zápis do 1. ročníka. Po privítaní  zástupkyňou ZŠ pani PaeDr. Dzúrikovou a krátkom programe žiakov ZŠ sa deti pobrali v sprievode pani učiteľky Mgr. Sabovej, pani psychologičky Mgr. Katovej a svojich pani učiteliek z MŠ Mgr.Lučanskej a Jurčišinovej do triedy, kde ukázali, že v MŠ sa poctivo pripravovali na vstup do ZŠ. Farby, písmená, geometrické tvary, básničky, či pesničky, ale aj pohybové zručnosti a test školskej zrelosti im nerobili žiadne problémy. Za svoju usilovnosť boli odmenení darčekmi, ktoré im odovzdali ich budúci starší spolužiaci. Plný dojmov odchádzali domov v sprievode svojich rodičov a už dnes sa tešia na september, keď zasadnú do lavíc 1.triedy.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár