Život v lone prírody

O ekosystéme lesa a krajiny nám dnes prišli porozprávať teta Diana a ujo Miro. Veci znalí lesníci zaujali deti vytvorením pavučiny znázorňujúcej prepojenosť živočíšnej a rastlinnej ríše s človekom. Vysvetlili im význam rovnováhy v prírode a potrebu jej ochrany.   Pripravenými zaujímavými aktivitami  – „pohárikovým pexesom“, „rastlinkovým puzlle“ a hrou „nájdi čo do prírody patrí a čo nie“sprostredkovávali deťom informácie o  živej a neživej prírode. Deti sa naučili, že kresliť sa dá nie len s farbičkami, ale aj s prvkami prírody – listami, kvetmi, zeminou… Za svoju usilovnosť dostali  drevené medaily, ktoré si ozdobili vlastnými kresbami. Pani Ing.Diane Svarinskej a pánovi Miroslavovi Nemčíkovi veľmi pekne ďakujeme za krásne prežité dopoludnie, za ochotu prísť besedovať, ale hlavne za to, že cez zážitok naučili deti spoznávať krásu prírody.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár