Najkrajšie miesto na Zemi

Pre každého z nás je najkrajším miestom na Zemi rodná obec. Viažu sa k nej tie najkrajšie spomienky na čas prežitý v kruhu rodiny a svojich najmilších. Aby aj naše deti vnímali rodnú obec ako najkrajšie miesto na Zemi, spoznávali sme s nimi kultúrne a historické pamätihodnosti obce, na ktoré môžu byť právom hrdí.  Architektúra chrámov a umelecké diela v nich otvárali deťom nové obzory poznania. K tomu sprievodné slovo pani H.Nemčíkovej a duchovného otca – jeromonacha Pimena dokázali zaujať pozornosť, otvoriť detské očká a srdiečka tak, že späť do MŠ sa vracali plní zážitkov a so slovami nadšenia a uchvátenia. Ďakujeme duchovným otcom oboch farností, že nám umožnili prežiť s deťmi dopoludnie plné kultúrnych a duševných zážitkov.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár