Školský výlet

Školský výlet sa niesol v znamení kultúry a pohybu.  Návšteva kaštieľa v Markušovciach spojená s interaktívnou rozprávkou „O udatnom rytierovi“ priniesla deťom nielen nové poznatky o histórii, ale aj radosť z toho, že aktívne pomáhali rytierovi získať erb, postaviť hrad, zúčastniť sa rytierskeho turnaja a tak získať princeznú za ženu. A preto, že nie len kultúrou je človek živý, ale aj pohybom prispieva k svojmu zdraviu, navštívili deti „Detský svet“ v Spišskej Novej Vsi, kde sa do vôle vyskákali a vyšantili za pomoci animátoriek zo zábavného centra. Krásny deň ukončili v cukrárni, kde si pochutili na sladkej zmrzlinke.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár