Vystúpenie v Krompachoch

Naše deti z krúžku ľudového tanca a spevu pod vedením Mgr. Tomašovovej, spríjemnili odpoludnie členom SZZP z Krompách, keď sa predstavili ľudovým pásmom. Spev, tanec i hovorené slovo pri „pytačkách“ vyčarili úsmev na tvárach všetkých prítomných, ktorí odmenili deti veľkým potleskom.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár