Ahoj škôlka, škola volá…

Spev spojený s  hrou na rytmické hudobné nástroje sa niesol ulicou, keď sa vybrali koncom júna naši budúci prváci k predajni s mäsom. Po dohode s predavačkou „tetou“ Jankou Mníchovou, priniesli  do výkladu predajne  svoje tablo, aby sa mohli predstaviť aj širokej verejnosti v obci. Dni utekali a zrazu sa v kalendári objavil deň – 30. jún – deň slávnostnej rozlúčky s MŠ. „Malé myšky“sa nevedeli dočkať, kedy sa rozlúčia so svojimi staršími kamarátmi. Malá pozornosť v podobe záložky do knihy a spoločná diskotéka potešila všetky deti. Prišiel čas obeda a napätie v triede sa dalo krájať.  Opadlo až vtedy, keď už všetky deti uvideli svojich rodičov sedieť v triede a  netrpezlivo čakať na program slávnostnej rozlúčky. Predviedli rodičom, že sú šikovní predškoláci, ktorí sú pripravení po prázdninách zasadnúť do lavíc prvej triedy. Na záver už len pohostenie, spoločný tanec a už nič nebránilo tomu, aby si domov odnášali osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a tašku plnú potrebných vecí do 1. ročníka. Všetkým želáme veľa úspechov v škole!

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár