Začiatok školského roka 2016/17

Oznamujeme rodičom, že nástup detí do Materskej školy sa z dôvodu ukončovania rekonštrukčných prác v umyvárňach detí ODKLADÁ  o 2 dni, to znamená, že prevádzka v MŠ sa začne  v  STREDU  07.09.2016.  Prevádzka MŠ bude zabezpečená od 6.30 do 15.30 hod. Dieťa je potrebné priniesť  do triedy najneskôr do 8:00 hod. V prípade neprítomnosti je nutné odhlásiť dieťa osobne, alebo telefonicky na telefónnom čísle: 053/447 26 57.    Pripomíname rodičom detí, ktoré prídu do MŠ prvý krát, aby nezabudli na papuče, hracie nohavice a tričko (prípadne aj náhradné veci, spodné prádlo a ponožky), pyžamo, zubnú kefku, zubnú pastu a balík hygienických vreckoviek.   Všetky veci je potrebné OZNAČIŤ   MENOM  dieťaťa.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár