Nové detské umyvárne

Nový školský rok 2016/17 sme začínali s veľkou radosťou. Čakali nás totiž novo zrekonštruované detské umyvárne, na ktoré deti pozerali s úžasom v očiach. Ich slová „ako tu máme krásne“, hovorili za všetko. Naša vďaka patrí pani starostke a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí túto rekonštrukciu schválili a tak umožnili deťom vymeniť staré a poruchové sociálne zariadenia za nové. Všetkým im  vyjadrujeme úprimné a veľké: ĎAKUJEME!

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár