Krst „Knihy pravidiel“

Prvé slzičky už uschli a tak nastal čas, aby sa deti dozvedeli ako sa slušne správať – čo sa patrí a čo nie. Prostredníctvom bábok  – Adamka, Janka, sovičky Aničky a myšičky Zuzičky sa deti dozvedeli, že pozdrav, poďakovanie, prosba, ale aj ospravedlnenie patria medzi zázračné slovíčka. Od dnes sa stanú našou každodennou samozrejmosťou – sľúbili deti pri krste triednej knihy pravidiel. Za správne odpovede na otázky pani učiteľky čakala deti odmena a celú slávnosť zavŕšil spoločný tanec a zábava.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár