Športovo-turistická vychádzka

Aj keď počasie nebolo úplne ideálne, 11.10.2016 sa deti vybrali na športovo-turistickú vychádzku, ktorá bola zameraná na spoznávanie prírodného ekosystému a vnímanie prírodných krás najbližšieho okolia. V neďalekom lesíku rozlišovali stromy, kríky a ich plody. Prírodninami vyzdobili svoju kamarátku ako „lesnú vílu“ a súťažili  v hode šuškami do diaľky. Za svoje výkony si zaslúžili aj malú prestávku na oddych a posilnenie. S nazbieranými prírodninami sa natešení vracali z lesa späť  do MŠ, kde ich už čakal chutný obed.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár