Kytička pre starkých

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším uvili naše deti pre svojich starkých kyticu z básní, piesní, tancov a dramatizácií. Vystúpenie  vyvolalo nadšený potlesk, ba občas sa zaleskla v oku aj slza radosti, hrdosti a dojatia. Malé pohostenie v podobe koláčikov, ktoré pripravili rodičia detí, potešilo všetkých. Spoločne odchádzali z MŠ plní dojmov a zážitkov z vystúpenia.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár