S úctou spomíname

„Dušičkové“ obdobie sme prežívali nie len v kruhu rodiny, ale aj v MŠ. O význame sviatkov zosnulých sme si porozprávali aj v rámci vychádzky na miestny cintorín a k pamätníkom padlých hrdinov 1. a 2. svetovej vojny.  Nezabudli sme ani na baníkov, ktorí ukončili svoje životy v tunajších baniach. S pietou a úctou sme im zapálili svetielka nádeje a venovali sme im tichú spomienku.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár