Dobrá novina

Čaro Vianoc prišli umocniť do MŠ žiaci ZŠ v Slovinkách s pani učiteľkou Mgr. Annou Rybárovou s „dobrou novinou“. Pásmo vinšov a želaní, anjelici, harmonika a sprievodné slovo zaujali deti a priniesli im ozajstný zážitok. Ďakujeme p. učiteľke a všetkým účinkujúcim za krásny program.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár