Zdravie, šťastie, vinšujeme Vám…

Vianočná príprava v MŠ vyvrcholila slávnostnou besiedkou, na ktorú sa prišli pozrieť rodičia a príbuzní našich detí. Kultúrny program, v ktorom vystúpili „zajkovia, snehuliaci, snehové vločky, ale i koledníci a ľudové pásmo“, pobavil všetkých prítomných. Snahu a usilovnosť detí odmenili nielen potleskom, ale aj darčekmi pod stromčekom a sladkou odmenou v podobe  vianočných koláčikov a malého pohostenia. Spokojní, že sa všetko vydarilo tak, ako sa malo sa  lúčili so želaním veselých a krásnych sviatkov.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár