Mám básničku na jazýčku

Cieľom tejto medzitriednej súťaže v prednese poézie bolo, aby sa deti bližšie zoznámili so slovesným umením, ale tiež, aby sa naučili smelo vystúpiť pred kolektívom rovesníkov i dospelých.  Deti to zvládli bravúrne a my sme si vypočuli kratšie, ale i dlhšie básne a rýmovačky. Ďakujeme za spoluprácu rodičom, ktorí si našli doma čas na to, aby deti do súťaže pripravili.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár