Zdravie zo sadu a záhrady

Všetky aktivity organizované v mesiaci októbri boli venované plodom zo sadov a záhrad a ich významu pre zdravie človeka. Deti triedili ovocie a zeleninu do kategórií, spoznávali ich názov a uplatnenie v potravinovom reťazci. Prípravou ovocných a zeleninových šalátov, ich ochutnávkou a možnosťou pripraviť si samostatne  chutnú desiatu, sme pestovali u detí návyk zdravej výživy. Rozvíjaním kreativity a fantázie pri vytváraní z prírodnín sa deti aktívne podieľali na skrášlení interiéru a chodieb MŠ. Z tvorivých činností mali veľkú radosť.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár