Babka, dedko, ľúbime Vás…

Ako prejaviť lásku, úctu a radosť  z prítomnosti  našich starkých?  Predsa piesňou, tancom i hovoreným slovom. A tak to bolo aj v našej MŠ, keď deťúrence ďakovali svojim babičkám a deduškom za lásku a starostlivosť. Z očí starkých občas vypadli slzy dojatia, radosti  a hrdosti na svoje vnúčatá, ktoré však zahnal úsmev a objatie ich najmilších. Srdiečkový kvietok a následné posedenie pri dobrotách, ktoré napiekli mamičky pre svojich rodičov a deti, spríjemnili a umocnili zážitok z vystúpenia. Veríme, že všetci z MŠ odchádzali domov plný dojmov.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár