Jesenné radovánky

Zažiť krásne chvíle v kruhu kamarátov sa dá v každom ročnom období, jeseň nevynímajúc. Takto si veselo a s radosťou užívali naše deti jesenné radovánky pri púšťaní šarkanov, ktorých si vlastnoručne vyrobili pod dohľadom pani učiteliek. O to väčšie bolo nadšenie a radosť, keď si ich let overovali v súťaži na školskom dvore. Šarkany rôznych tvarov a farieb robili deťom spoločnosť pri pobyte vonku v piatok 27.10.2017.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár