Dušičkové spomínanie

Návštevou baníckeho pamätníka a pamätníkov padlých v 1. a 2. svetovej vojne, ale aj zapálením sviečok na cintoríne sme viedli deti k pochopeniu významu „dušičkových sviatkov“. Pietnou spomienkou a plameňom sviečky sme vzdali úctu všetkým zosnulým, ktorí žili a pracovali v našej obci.  Aj touto cestou deti spoznávali tradície a vštepovali sme im úctu a hrdosť na svoje korene.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár