Vítaj milý Mikuláš

Príchodu Mikuláša predchádzali aktivity, v ktorých deti tvorili, ale aj spoznávali tradície súvisiace s oslavou tohto sviatku. Malí anjelici, čertíci a Mikuláškovia boli usilovní a preto si darček naozaj zaslúžili. Mikuláša privítali piesňami, básňami a pri preberaní balíčka sľúbili, že budú celý rok poslúchať. Na záver posledný tanec, poďakovanie, zamávanie na rozlúčku a už sa deti ponáhľali zistiť, aké dobroty sú v balíčku ukryté. Aj touto cestou ďakujeme p. Jánošovej za ochotu nájsť si čas, zabezpečiť „Mikuláša“ a prísť medzi nás.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár