2% z dane

Vážení rodičia, sympatizanti a návštevníci našej stránky!
Prosíme Vás o podporu vzdelávania našich detí prostredníctvom 2% z Vašich daní na účet Občianskeho združenia Slovinčatká pri Materskej škole, Slovinky 591.
Ak sa rozhodnete darovať 2% z Vašich daní Občianskemu združeniu Slovinčatká, pomôžete tak podporiť športové, ekologické, umelecké a kultúrne aktivity, modernizáciu materiálno-technického vybavenia MŠ a tým prispejete k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne našich detí.
Tlačivá na darovanie (Vyhlásenie, Potvrdenie) a dôležité údaje si môžete stiahnuť na našom webovom sídle: www.msslovinky.sk v sekcii „2% z dane“.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispejú na účet nášho OZ – Slovinčatká.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár