Básničkový kolotoč

„Marec-mesiac knihy“ využívame hlavne na to, aby sme v edukačných aktivitách kládli dôraz na pestovanie lásky ku knihám a k slovesnému umeniu. Jednou z realizovaných aktivít bola aj medzitriedna súťaž v prednese poézie a prózy „Básničkový kolotoč“, na ktorú sa deti s pomocou rodičov ozaj vzorne pripravili. Veď z celej MŠ sa jej aktívne zúčastnilo 85% detí a každé bolo odmenené pochvalným listom a malým darčekom. Medzi najúspešnejších recitátorov patrili Malé myšky: Adelka Maňovská, Sandrika Štecová a Zarka Haľková. V triede „Múdrych sov“ to boli: Barborka Čechová, Dávidko Jánoš a Miško Jendrichovský. Všetkým srdečne blahoželáme a všetkým rodičom, ktorí pripravili deti do súťaže (za spoluprácu s MŠ) veľmi pekne ďakujeme.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár