Čoskoro budem žiakom

V stredu 11.4.2018 čakal našich predškolákov prvý vážny krok medzi veľkých školákov – zápis detí do 1.ročníka ZŠ. Vyobliekaní, v sprievode rodičov vstupovali do priestorov ZŠ a plní očakávania počúvali pokyny pani riaditeľky PaeDr. Dzúrikovej. Po krátkom privítaní, ktoré pre nich pripravili žiaci ZŠ sa presunuli do triedy, kde už na nich čakala p. učiteľka Mgr. Michňová a psychologička p. Mgr. Ďuricová. Po teste školskej zrelosti sa deti predstavili a ukázali pani učiteľke, čo sa v MŠ naučili. Odmenou im bol krásny pamätný list a taška plná prekvapení.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár