Najkrajšie miesto na Zemi

Najkrajším miestom na Zemi je nepochybne rodná obec. Lásku k nej sa snažíme vštepiť  deťom prostredníctvom rôznych aktivít. Jednou z nich bola aj exkurzia do chrámov v obci, ktoré sú kultúrno-historickými pamiatkami. Krása nástenných malieb, ikon a tajomná atmosféra chrámu spojená s hovoreným slovom duchovného otca Tomáša a miništranta Dávida Horvátha umožnili deťom prežiť nevšedný zážitok. Za možnosť navštíviť tieto skvosty obce aj touto cestou ďakujeme duchovným otcom farností: o. Tomášovi Mikundovi a  o.Petrovi Kačmárovi.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár