Vystúpenie detí v Krompachoch

Vo štvrtok 17.05.2018 deti z MŠ spríjemnili odpoludnie členom SZZP  na oslavách Dňa matiek.  Veselé ľudové pásmo o stratenej kravičke Strakuši, ktoré si deti nacvičili v ľudovom krúžku pod vedením p.uč. Mgr.Tomašovovej, vyčarilo úsmev na mnohých tvárach. Ďakujeme predsedovi a podpredsedovi SZZP v Krompachoch – p. Miroslavovi Masarykovi a  p. Štefanovi Žofčinovi za pozvanie a sladké odmeny pre deti. Touto cestou ďakujeme aj mamičkám p. Bc. Endrizalovej, p. Mgr. Jendrichovskej a p. Minčeffovej za spoluprácu  a pomoc pri prevoze detí zo Sloviniek do Krompách a späť.

 

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár