MDD – kreslenie na chodníky

Celotýždňové aktivity zamerané na deti a ich radostné prežívanie, vyvrcholili v piatok, keď deti prekvapila mamička – p. Z. Minčeffová a upiekla im na MDD svieže, ovocné torty. Hostina, detská diskotéka, kreslenie na chodníky na tému „Svet očami detí“, hry v pieskovisku s novými hračkami a na cestu domov čokoláda od „ujov z urbariátu“, umožnili deťom prežiť krásny, slávnostný deň.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár