Juniáles v MŠ

V piatok sa na dvore našej MŠ  stretli rodičia, deti a učiteľky na prvom „škôlkárskom juniálese“.  Súťaživé hry rodičov a detí v úvode, navodili dobrú náladu a uvolnili atmosféru. Veď kto by sa nezabavil v súťaži pri skladaní slov, obrázkov, pri hľadaní šmolkov a ich pokladu, ničení nepriateľov a plnení úloh, v ktorých si muži a ženy vymenili úlohy. Mužom sa pri zapletaní dievčenských vrkočov plietli nie len vlasy, ale i ruky. Nakoniec sa však účes všetkým podaril. Ženy si vyskúšali prácu s kladivom a klincami pri zhotovení dreveného plôtika. Aj im sa práca vydarila a tak sa po splnení úloh mohla začať zábava, ktorá sa striedala s dopĺňaním síl – pochutnávaním si na guláši, ktorý pripravili „otecko – kuchár“ p. Tobis v spolupráci s „oteckom a mamičkou – pomocníčkou“ p. Mgr.Sabovou a p. Maňovským. Teší nás, že sa k nám prišla pozrieť aj  p. starostka obce p. G.Kopnická. Naše VEĽKÉ  POĎAKOVANIE patrí hlavným sponzorom akcie – p. FERENCOVI a ŠABLATÚROVI, ktorí sa podieľali na zabezpečení všetkých potrebných surovín, kuchárkam a školníčkam MŠ, ktoré z domácich zásob zabezpečili koreniny a sirup do čaju pre deti, p. Tobisovi, Maňovskému a p. Mgr. Sabovej za kuchárske umenie, p.učiteľke Mgr.Tomašovovej za nápad, organizáciu a prípravu programu, ale aj všetkým rodičom, ktorí sa nášho juniálesu zúčastnili, dobre sa bavili a tak prispeli k upevneniu dobrých vzťahov.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár