Vyhodnotenie zberu papiera

Dnes sme v MŠ vyhodnocovali najlepších „zberačov“ papiera. Celý školský rok mali deti na to, aby do MŠ priniesli starý papier, ktorý sme v pondelok odovzdali do zberu druhotných surovín. Aj touto aktivitou sa deti učia a spoznávajú význam recyklácie. Pre „najlepších zberačov“, ktorí doniesli viac ako 100kg papiera, boli pripravené pochvalné listy a malé darčeky v podobe hračiek. Tí, ktorí doniesli do zberu od 50 do 100kg papiera, dostali ako darček veľkú „zvieraciu“ maľovánku. Ten, kto priniesol od 1 do 50 kg, dostal ako odmenu klasickú omaľovánku. Do zberu sa zapojilo 20 detí a spolu priniesli vyše 1.700 kg papiera. Aj touto cestou ďakujeme rodičom týchto detí za pomoc a spoluprácu.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár