Nové hracie prvky na školskom dvore

Nevyhovujúci stav hracích prvkov na školskom dvore nás podnietil k ich výmene. Tá by však nebola možná bez pomoci našich prispievateľov 2 % z daní do OZ Slovinčatká, našich rodičov, sponzora a spolupráce s obecným úradom. Len vďaka nim sa nám podarilo zabezpečiť pre deti nové autíčko na dopravné ihrisko a detskú zostavu s kĺzačkou. O tom, akú radosť deti zažívali pri „zaťažkávacej skúške“ nových prvkov svedčia naše fotografie. Ešte raz všetkým darcom 2% z dane, rodičom, sponzorovi-fi R.O.R.s.r.o. Krompachy a obecnému úradu vyslovujeme naše veľké ĎAKUJEME!

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár