Vítaj milý Mikuláš

S kým chodí Mikuláš? Jeho pomocníkmi sú anjelik a čertík. Aby sa deti stotožnili s tradíciami viažúcimi sa k tomuto obdobiu, zahrali sa na Mikulášových pomocníkov. „Čertovské“ a „anjelské“ aktivity oživili deťom dni strávené v MŠ. Príchod Mikuláša už potom nesprevádzali obavy a strach, ale deti prežívali radostné chvíle pri preberaní darčekov a na diskotéke s Mikulášom sa riadne vyskákali. A čo na to Mikuláš? Unavený a vytancovaný im sľúbil, že na budúci rok príde zas.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár