Veselo je pod stromčekom

V štvrtok podvečer privítali deti svojich blízkych v MŠ na vianočnej besiedke.  Cesta pastierov do Betlehema, anjelský tanec, vianočná tržnica a pekáreň navodili sviatočnú vianočnú atmosféru. Samozrejme, nemohli chýbať ani ľudové zvyky a tradície viažúce sa k vianočným sviatkom, či vianočné a novoročné vinše. Odmenou boli deťom nie len darčeky schované pod stromčekom, ale aj koláče a dobroty, ktoré deťom pripravili ich rodičia.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár