Pohybom za zdravým

V rámci spolupráce so ZŠ v Slovinkách navštívili naše deti telocvičňu ZŠ, aby v jej priestoroch využili rôzne  možnosti  na rozvoj svojich pohybových zručností. Rozcvička na rozohriatie, rôzne hry a súťaže s náčiním, ale aj skúška odvahy vyliezť na „veľké rebriny“ posilnili ich sebavedomie a pocit, že stojí za to byť aktívny. Radosť z pohybu a z vlastnej úspešnosti pri plnení úloh im dodala odvahu a chuť si takéto aktivity zopakovať aj v budúcnosti. Aj touto cestou ďakujeme vedeniu ZŠ za túto možnosť.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár