Krajina zázrakov

Marec je „Mesiacom knihy“ a knihy sú tým prostriedkom, ktorým sa môžeme dostať do „krajiny zázrakov“. Poskytujú nám priestor na snívanie, fantazírovanie a spoznávanie nových, nepoznaných svetov. Preto sme sa s deťmi vybrali na exkurziu do obecnej knižnice. Knihovníčka – teta Lucia im ukázala, kde a ako sú knihy uložené.  V zasadačke obecného úradu mali možnosť spoznať rôzne literárne žánre. Na záver sa  zahrali na malých ilustrátorov a svoje zážitky vyjadrili výtvarne.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár