Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

V stredu 03.04.2019 prežívali naši predškoláci prvé naozajstné „skúšky“, pri ktorých museli prejaviť odvahu, odhodlanosť, výdrž a vedomosti, ktoré zatiaľ nadobudli v MŠ. Boli sa v ZŠ zapísať do 1.ročníka. Napätie z toho čo ich čaká povolilo, len čo zasadli do lavíc, ktoré si už vyskúšali pri nedávnej návšteve prvákov. Milý prístup a aktivity absolvované  s pani učiteľkou Mgr. Vaľkovou, odbúrali všetky zábrany. Pamätný list a darčeky ktoré dostali, v nich umocnili pocit radosti z toho, že onedlho sa stanú „veľkými žiakmi veľkej školy“.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár