Deň Zeme

Aby sme mohli žiť zdravo na našej planéte, prispievajú aj naše deti tým, že už vedia ako separovať odpad a neznečisťovať životné prostredie. V krátkej dramatizácii spoznali nebezpečenstvo odpadov v prírode pre zvieratá a ľudí. V rozprávke pomohli zvieratkám s upratovaním a triedením do separačných nádob a potom aj vo vlastnom okolí MŠ poupratovali všetko, čo do prírody nepatrí.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár