Rozlúčka s predškolákmi

Posledný deň školského roka sa niesol v slávnostnej atmosfére. Dopoludnia rozlúčka s mladšími kamarátmi a s prevádzkovými zamestnancami, popoludní za prítomnosti rodičov s pani učiteľkami. Na rozlúčke sa zúčastnila aj pani starostka a so záujmom si pozrela program, ktorý bol pripravený. Po slávnostnom nástupe, oficiálnom predstavení absolventov MŠ a odovzdaní Pamätných listov a Osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania, sa deti rodičom predstavili a ukázali, čo všetko sa stihli naučiť v MŠ. Bolo toho veru neúrekom, od básničiek, spevu a tancov, až po dramatizáciu so školskom tématikou. Za podané výkony si zaslúžili odmenu v podobe krásnych tortičiek od mamičky Z. Minčeffovej a pohostenie s pizzou a detským šampanským. Pri odchode sa lúčili s prísľubom, že sa ako školáci iste prídu niekedy pozrieť na svoje pani učiteľky.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár