Krst Knihy pravidiel

Čo sa patrí a čo nie? S pravidlami slušného správania sa – sa zoznámili deti pri „krste“ našej  Knihy pravidiel, v ktorej pomocou obrázkov, značiek a piktogramov spoznávali, ako sa máme správať v MŠ, ale aj doma a na verejnosti. Objavili čaro „zázračných slov“ v krátkom príbehu „Vranky Rapotajky“, ktorá ich za pozornosť a poslušnosť odmenila sladkým srdiečkom plným zázračnej sily (kto ho zje, už si navždy zapamätá všetky zázračné slová,  pomáhajúce pri riešení konfliktov).  A keďže krst je radostná udalosť, nesmela chýbať ani zábava a tanec.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár