Čo nám jeseň darovala II. – jesenné hry a vytváranie z plodov

Jeseň nás obdarovala množstvom plodov, ktoré vieme využívať rôznym spôsobom. Či už ide o vytváranie z odtlačkov farebných listov, z plodov záhrad, modelovanie s využitím prírodnín, lepenie a dotváranie veselých tekvíc, alebo ochutnávka zeleniny, či výroba mrkvovej nátierky – všetky tieto aktivity zaujali deti a rozvíjali ich tvorivosť a estetické cítenie. Radosť mali aj z land artu (vytvárania z prírodnín v prírode), ale aj z úpravy školského dvora pri hrabaní opadaného lístia. A že sú naše deti tvorivé, o tom svedčí aj bohatá fotodokumentácia.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár