Šarkaniáda

„Šarkan letí, za ním deti….“ aj naše deti si „zalietali“ so svojimi, vlastnoručne vyrobenými šarkanmi. Radosť mali nie len pri ich zhotovovaní, ale aj pri ich prezentovaní na školskom dvore. Niektoré šarkany si síce zamáčali svoje chvosty v mokrej tráve, ale ani to nezlomilo chuť detí bežať „s vetrom o preteky“. Nakoniec si svojich  šarkanov vystavili na nástenke v šatni, aby ich mohli obdivovať všetci návštevníci MŠ.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár