Škôlkárske Vianoce

V piatok ráno prichádzali deti do MŠ s úsmevom a s malým darčekom pre kamaráta. Nevedeli sa dočkať, kedy obdarujú toho, pre koho si darček priniesli. Ale tak, ako to býva aj v rodinách, otváraniu darčekov predchádzalo spoločné stolovanie, pri ktorom sa deti dozvedeli o tradičných vianočných zvykoch. Plní očakávania si navzájom odovzdali darčeky a šťastie v ich očkách hovorilo o tom, akú radosť si navzájom urobili. Slávnostná škôlkárska „štedrá večera“ sa skončila rozbalením darčekov spod stromčeka, ktoré dostali v štvrtok na besiedke. A že sa hračky páčili, svedčia aj naše fotografie.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár