Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta od 2.3.2020 na dobu určitú v MŠ Slovinky na pracovnú pozíciu:

-pedagogický asistent a

-špeciálny pedagóg

Požiadavky na uchádzača:

Znalosť práce s PC, internet

Vzdelanie:

podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – Príloha č. 6 a Príloha č.8

Ďalšie požiadavky:

  • Osobné a morálne predpoklady, kladný vzťah k deťom
  • Znalosť príslušnej legislatívy a dokumentácie
  • Zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť
  • Uchádzač predloží spolu so žiadosťou overené kópie dokladov o vzdelaní, profesijný životopis, motivačný list, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (§ 16 zákona 138/2019 Z.z), potvrdenie bezúhonnosti (§ 15 zákona 138/2019 Z.z), písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z.)

Kontaktné údaje:

Materská škola Slovinky 591

053 40 Slovinky

Mail: info@msslovinky.sk

053/4472657

Kontaktná osoba:

Mgr. Lučanská Eva

0915123996

Žiadosti doručiť na adresu MŠ do 25.2.2020

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár