Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Milí rodičia predškolákov,

na webovom sídle ZŠ:  https://zsslovinky.edupage.org/ máte uverejnené informácie k zápisu detí do 1.ročníka. Nezabudnite, že  zapísať dieťa do školy je povinný každý rodič, ktorého dieťa dovŕšilo do 31.08.2020 vek 6 rokov, teda aj tí rodičia, ktorí uvažujú o odklade školskej dochádzky.

Dokumenty k zápisu si stiahnete tu:

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár