Učíme sa s deťmi doma

Vážení rodičia predškolákov, ale i ostatných našich škôlkárov!
Ponúkame Vám možnosť pracovať so svojimi deťmi doma tak, aby sa zdokonaľovali v zručnostiach získavaných pri vzdelávaní v MŠ a pripravovali sa na vstup do ZŠ, keďže nemajú túto možnosť momentálne v materskej škole. Vytvorili sme na facebooku skupinu, v ktorej budeme uverejňovať pracovné listy, ale i úlohy, ktoré môžu deti s rodičmi plniť doma. Podmienkou prijatia do skupiny je, že dieťa navštevuje našu MŠ. Prihlásiť do skupiny „MŠ Slovinky – skupina“, sa môžete na FB adrese: https://www.facebook.com/groups/264251191375700/

Po prijatí za člena sa dostanete k príspevkom a prílohám, ktoré Vám ponúknu aktivity s deťmi.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár