Oznam

Vážení rodičia!

Od 01.06.2020 bude obnovená prevádzka  MŠ pre deti, ktorých rodičia prejavili záujem o návštevu detí v MŠ. Na základe telefonického kontaktu s riaditeľkou MŠ, prosím rodičov ktorých deti nastúpia od 01.06.2020 do MŠ, aby si pozorne preštudovali USMERNENIE týkajúce sa podmienok dochádzky detí do MŠ vypracované podľa nariadenia ÚVZ SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nedodržanie a porušovanie USMERNENIA zo strany rodičov, môže byť dôvodom na vylúčenie dieťaťa z MŠ.

USMERNENIE nájdete tu: Usmernenie pre rodičov detí navštevujúcich MŠ

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár